Danmon Group har blitt strategisk partner med AVID i de skandinaviske landene samt Spania og Portugal

Danmon Group og AVID har etablert en partnerskapsavtale for Europa som gir Danmon Group (NO, SE og DK) rett til å representere og kommersialisere hele porteføljen av produkter og løsninger.

Fra lyd til innholdsstyringssystemer, lagring og arkiv, grafiske systemer samt redigeringsløsninger. Gjennom denne avtalen, som også dekker de andre selskapene i gruppen (Datos Media i Spania og VANTeC - Danmon Group i Portugal), utvides og forbedres også ferdighetene og kompetansene til Danmon Groups tekniske team.

Vi tilbyr dermed våre kunder enda mer sikkerhet og kompetanse gjennom løsningene levert av Danmon Group. Etter denne avtalen vil Danmon Group i løpet av de neste månedene lansere et sett med salgsfremmende kampanjer basert på AVIDs produktportefølje, enten digitalt eller gjennom direkte kontakt med våre kunder.

Danmon Group er nå Global AVID Strategic Partner.

Ta kontakt med oss for å høre mer om din neste AVID-løsning.

For mere information, kontakt:

Øivind Iversen

Director, Danmon Group

Mobil: +47 900 32 696

Email: oivind.iversen@danmon.no

Scroll to top