Danmon og Soundware flytter 50 meter

Ny besøks- og postadresse som er Brynsveien 18 E, 0667 Oslo.

Vi har brukt mye av tiden i januar til å komme på plass i helt nyinnredede lokaler. Kontoret vårt er nå flyttet en oppgang nærmere Tvetenveien, til E-oppgangen. Vi har også flyttet høyere opp i bygget og er nå i 3dje etasje.

Dette betyr at vi nå har en ny besøks- og postadresse som er Brynsveien 18 E, 0667 Oslo

Våre nye lokaler er ikke større enn de vi flyttet i fra, men er bedre utnyttet arealmessig. Vi har nå fått en mer åpen løsning som gir oss flere muligheter, og er mer fleksibel i bruk.

I forbindelsene med at huseier også er i ferd med å renovere store deler av bygget, vil det i tiden framover fortsatt være et lite anleggsområde i og utenfor den nye oppgangen. Vi gleder oss til at dette arbeidet avsluttes og at vi snart kan ta i bruk en ny heis, nytt inngangsparti og lasterampe.

På baksiden av bygget vårt er det nå kommet opp et nytt stort kontorbygg som har overtatt vår gamle Brynsveien 16 adresse. Dette er koblet til vårt bygg og gir oss dermed direkte tilgang til flere nye fasiliteter som parkeringshus, kantine, ekstra møterom med mer.

Velkommen på besøk.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Managing Director, Øivind Iversen på +47 234 00 420 eller E-mail: info@danmon.no

Scroll to top