Kundestøtte & Service

Danmon Group Norway AS tilbyr landsdekkende service og support på teknisk utstyr til den profesjonelle delen av audio- og videobransjen.

Vår tekniske avdeling har gjennom mange år vært en profesjonell partner for norske produksjonsselskaper innenfor kringkasting og Pro AV.

 • Service og support fra Danmon Group Norway AS kan tilpasses din virksomhets krav. Vi tilbyr blant annet:
 • Service og vedlikehold av stort sett alt utstyr til video- og audioproduksjon
 • Servicekontrakter som for innbefatter preventivt vedlikehold etter avtalte terminer til en avtalt pris
 • Fortløpende oppdateringer til siste versjon av soft- og firmware versjoner på alt av utstyr
 • Prosjektering og bygging av større og mindre systemer. Ombygginger, endringer og nyinstallasjoner
 • Fortløpende opprettelse og vedlikehold av systemdokumentasjon
 • Arrangering og gjennomføring av kurs for brukere og teknisk personell
 • Arrangering og gjennomføring av seminarer med aktuelt innhold. Gjerne etter innspill fra deg som kunde
 • Konsulenttjenester innenfor våre fagfelt; audio, video, bredbånds transmisjon og systemer

RMA-Skjema

For at vi skal kunne starte arbeidet med å innhente den informasjonen vi trenger fra de aktuelle leverandørene raskest mulig, ber vi derfor om at dere fyller ut vårt RMA-skjema FØR dere sender inn enheten til reparasjon. Ved å gjøre dette vil man sikre at Danmon Group Norway kan prosessere deres serviceordre raskere. Dere vil også ha bedre oversikt over våre ordrenummer og det vil dermed være enklere for dere å få status for reparasjonen.

 

  Kontaktinformasjon

  Leveringsinformasjon

  Produktinformasjon

  Scroll to top