Danmon Group Norway AS

Danmon Group Norway AS er et heleid datterselskap av det danske konsernet Dan Technologies A/S. Vi inngår i Danmon Group, som har 5 selskaper fordelt over Skandinavia med samme navn. Gruppen omsetter for 190 millioner NOK, og har til sammen 55 medarbeidere.

Danmon Group er i dag en av de største skandinavisk-baserte virksomheter innenfor profesjonelt TV-produksjonsutstyr, og representerer flere av verdens ledende produsenter innen dette feltet.

Historikk

Navnet Danmon stammer fra aktiviteten som selskapet var basert på de første årene i Danmark; modifikasjon av B&O TV-apparater til profesjonelle monitorer for Danmarks Radio. "Danske monitorer" ble senere til Danmon.

Danmon Group Norway AS ble etablert i juni 1988, etter at våre eiere ønsket å utvide markedet til også å omfatte Norge og Sverige. Den gangen, som i dag, basert på salg og markedsføring av produkter for profesjonell produksjon av lyd og bilde. Telekom produktene ble etter hvert et naturlig område å ekspandere inn i, etter som våre etablerte kunder også her var avhengig av varer og tjenester.

Organisasjonen

Danmon Group Norway AS har i dag 11 medarbeidere, og holder til i moderne lokaler på Bryn i Oslo. Utover salg og administrasjon, har vi service/ support og planlegger/ prosjektleder. Installasjonsarbeider utfører vi selv og/ eller med godt etablerte samarbeidspartnere.

Utover det vi i Danmon Group Norway kan tilby av ressurser lokalt, har vi i tillegg tilgang på både utstyr og spisskompetanse fra våre svenske og danske kolleger gjennom et tett samarbeide. Dette har vi gjentatte ganger vist gjennom store samarbeidsprosjekter; for eksempel hos NRK og TV2.

Visjon og mål

Danmon Group Norways ambisjoner i det norske markedet er å befeste seg som en totalleverandør av utstyr til det profesjonelle produksjonsmiljøet, og den kringkastingsbaserte delen av telekom markedet

Vi bestreber å kunne tilby våre kunder en totalleveranse etter spesifikasjon, og mener at Danmon Group Norways produktportefølje i dag, blant annet, reflekterer denne evnen.

Vårt uttalte mål er at Danmon Group Norway AS skal være en kompetansebedrift innenfor sitt eget fagfelt.

I det daglige betyr dette at vi investerer tid og penger på en kontinuerlig oppbygging av spisskompetanse. Dette for å øke bredden utover salg, support og systemering til også å omfatte kurs og konsulentvirksomhet.

Scroll to top